Hoeveel wetgeving komt niet uit Brussel?

Wetboeken - Foto Flickr j3net“We gaan de soevereiniteit terugbrengen naar de natiestaat. We worden weer de baas over de eigen grenzen, geld en wetgeving”, kondigde Geert Wilders in november vorig jaar aan. Door samen te werken met het Franse Front National van Marine Le Pen wil hij de invloed van Brussel op de Nederlandse wetgeving terugdringen. Hoe groot is deze invloed nu precies?

Voor- én tegenstanders van de Europese samenwerking stellen vaak dat 80 procent van de nationale wetgeving door de EU wordt opgelegd. De Utrechtse bestuurskundige Sebastiaan Princen gaf hiervoor een verklaring: “Voor voorstanders is het een teken dat verzet zinloos is en we wel mee moeten met Europa. Voor tegenstanders is het een duidelijk bewijs dat er een nieuwe superstaat aan het ontstaan is waarbij wij geen enkele ruimte meer hebben.”

De 80 procent wet blijkt in ieder geval nergens op gebaseerd te zijn. Juristen en bestuurskundigen kwamen na diverse onderzoeken uit op de volgende conclusie: ongeveer één op de vijf wetten was beïnvloed door Europa. Dus: 80 procent van de nationale wetgeving is niét opgelegd door de EU. Volgens een Nederlands onderzoek zou bij onderwijs zes procent van alle wetten door Brussel worden beïnvloed. De EU oefent (in Nederland) op milieuzaken een veel grotere invloed uit: dan gaat het om tweederde van de nationale wetgeving. Logisch, aangezien klimaatverandering vooral via internationale samenwerking kan worden aangepakt.

Foto: Flickr/j3net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *