De vijf beste boeken over ongelijkheid en de verzorgingsstaat

Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) was Monique Kremer een van de auteurs van de verkenning naar de economische ongelijkheid in Nederland. Voor De Groene noemt zij vijf boeken die haar denken over dit onderwerp en over de ontwikkeling van de verzorgingsstaat hebben bepaald.